TOL 2023

🎭 πŸ‘£ π™π™ƒπ™€π˜Όπ™π™€π™ π™Šπ™‹ π™‡π™Šπ˜Ύπ˜Όπ™π™„π™€, 𝙉𝙄𝙀𝙏 π™ˆπ™€π™€π™ 𝙒𝙀𝙂 𝙏𝙀 π˜Ώπ™€π™‰π™†π™€π™‰ πŸŽ‰
Vrijdag 15, zaterdag 16, vrijdag 22 en zaterdag 23 september 2023
Kaarten kosten €14,- en reserveer je via onze website. Klik hier om naar de juiste pagina te gaan.Β 

In 2003 werd het 85-jarig bestaan van Roosendaals Toneel gevierd. In het kader hiervan nam de vereniging het initiatief tot Theater op Locatie (TOL). Andere toneelclubs uit de gemeente deden enthousiast mee. Deze 11e editie viert TOL haar 20-jarig jubileum.

TOL is een toneelproject waarbij het publiek van de ene locatie naar de andere loopt om telkens een eenakter te bekijken die inhoudelijk bij de plaats van opvoering past. De bezoekers verzamelen zich bij een vooraf meegedeeld vertrekpunt en wandelen dan met een gids naar drie bijzondere locaties waar ze telkens verrast worden door de omgeving en door een kort toneelstuk, speciaal voor de gelegenheid geschreven.

De eerste editie was zo succesvol dat meteen besloten werd TOL voortaan om het ander jaar te organiseren, waarbij telkens een andere club het voortouw nam. In 2011 overstegen de verenigingen hun grenzen. Een eenakter was niet meer het product van één club. Spelers van de verschillende verenigingen speelden voortaan β€˜gemengd’. Wat wel bleef: drie stukken, drie regisseurs/schrijvers, drie wereldpremiΓ¨res.

Telkens staat een wijk of dorp, of zoals in 2021 een sportpark, in de gemeente Roosendaal centraal. En dat is een mooie bijkomstigheid voor de bezoekers. Want de gidsen die de bezoekers mee nemen, vertellen markante verhalen over de buurt en locatie. Ze brengen je op plekken waar je voor het eerst komt en zo kijk je op een andere manier naar de Roosendaalse buurten.

In 2023 wordt TOL weer georganiseerd door Roosendaals Toneel in samenwerking met Tongerlotoneel en De Roosendaalse Comedie. We heten jullie van harte welkom op vrijdag 15, zaterdag 16, vrijdag 22 en zaterdag 23 september 2023 vanaf 19.30 uur bij The Rosendale, Stationsplein 5a, 4702 VX Roosendaal. Om 20.00 uur vangen de voorstellingen aan. Kaarten kosten €14,- en reserveer je via www.roosendaalstoneel.nl/tol.