Rabobank bedankt!

Ten behoeve van onze jubileumtoneelproductie 2018 hebben wij van het Coöperatiefonds Rabobank een bijdrage van €2.500 ontvangen. Bedankt Rabobank Zuidwest-Brabant!

Reactie schrijven

Commentaren: 0